Hoteles Acacias Brujas
Hotel Acacia Brugge: tourism

Historiek & info

Geschiedenis van het hotel

De oudste gegevens van de ‘Parijsche Halle’ dateren van 1373, toen deze naam voor het eerst vermeld werd in het Interestenboek van de Sint-Salvatorskathedraal als ‘Phala Parisiensis’, waarbij ‘Phala’ de volgende betekenis heeft: plaats waar kooplui elkaar ontmoeten. De term ‘Parisiensis’ refereert waarschijnlijk naar het feit dat de Parijzenaars hier gelocaliseerd waren.

 

Mede dankzij de XVde eeuwse ondersteunende zuilen die de wapens van de stad Parijs droegen, kwam de historicus Duclos tot de conclusie dat de ‘Parijsche Halle’ het Natiehuis van de Fransen was.

 

In 1432 kwam het in privaat bezit en het is bekend dat het sinds 1479 als hotel uitgebaat werd, tot het werd afgebroken in 1965. Het werd echter herbouwd en werd aangekocht door de NV Parisal in 1987, dat sinds dan de eigenaar geweest is tot op heden.

 

De ‘Parijsche Halle’ werd gebouwd tussen 1373 en 1390 in de ‘crosshouse-style’ die typisch was voor de huizen die in de Gotische periode gebouwd werden.

Tijdens de XVde eeuw werden er twee trapgevels toegevoegd langs de straatkant, hetgeen beantwoordde aan de traditie van de Brugse huizen uit die periode.

 

In 1887 werd het gebouw uitgebreid met de aankoop van een klein huis in de Zilverstraat en in 1904 werden er zolderkamers toegevoegd. Hierna bleef het gebouw ongewijzigd tot aan de afbraak in 1965.

 

Er werden verschillende archeologische objecten teruggevonden in 4 mestputten en in aan laat Middeleeuwse afval-laag die werden blootgelegd. Hier werden onder andere glaswerk, keramiek, bierkruiken, Chinees porselein, fragmenten van een Spaanse amphora en zelfs een volledige ongeschonden kruik van Duitse makelij.


[1]

Secure online hotel Acacia booking, Hotel Acacia Brugge, Acacia Brugge Hotel, member of Hotels Bruges
Each Best Western® hotel is independently owned and operated.
The World's Largest Hotel Chain®
webdesign: stardekk ×